1. Wie is verantwoordelijk voor deze toegankelijkheidsverklaring? 

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (hierna 'Stedelijk Onderwijs') streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet

Iedereen moet de informatie op www.stedelijkonderwijs.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. 
Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate onze websites voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg  WCAG 2.1 niveau AA. 

2. Feedback en contactgegevens 

Als je toch nog bijkomende vragen of klachten hebt rond online toegankelijkheid, kan je deze doorgeven via mail  of telefonisch (0800 23 019), op werkdagen tussen 9 en 17 uur.  Een medewerker van Stedelijk Onderwijs, of indien gewenst een door jou aangewezen derde, kan je de nodige informatie verschaffen. 
Wij streven ernaar om je antwoord te bieden binnen de 7 werkdagen en je de nodige informatie op een alternatieve drager aan te bieden. 

Handhavingsprocedure 

Ben je niet of onvoldoende geholpen? Contacteer ons via het Vraag- en Meldpunt.  
Een team van deskundigen behandelt je melding objectief en probeert samen met jou tot een oplossing te komen. 

3. Nalevingsstatus 

De websites van Stedelijk Onderwijs voldoen niet volledig aan de WVAG 2.1 A/AA. De eisen waaraan niet is voldaan worden hieronder opgesomd.  

Op dit moment is er geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via mail of telefonisch (0800 23 019), zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken. 

4. Niet-toegankelijke inhoud 

 • Richtlijn 2.1 toetsenbordtoegankelijkheid: De cookie-opties zijn niet navigeerbaar met het toetsenbord. 
  WCAG 2.1 A/AA succescriteria waaraan niet is voldaan: 2.1.1 toetsenbord.
 • Richtlijn 2.4 navigeerbaar: Sommige onderdelen op onze website hebben bij focus te weinig contrast. Bij focus op navigatie-elementen en velden gebruikt de site de kleur 'standaard browser blauw'. 
  WCAG 2.1 A/AA succescriteria waaraan niet is voldaan: 2.4.3 focusvolgorde, 2.4.7 focus zichtbaarheid. 
 • Toegankelijkheid pdf-documenten: Er staan pdf’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. 

5. Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen 

De volgende maatregelen werden genomen om de naleving van de richtlijnen te bevorderen: 

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie. 
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie. 
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons intern beleid. 
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid. 
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten. 

6. Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 5 april 2022. 

De toegankelijkheid van www.stedelijkonderwijs.be werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert. 

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 30 maart 2022.