Bij Villa Stuivenberg hechten we veel belang aan participatie met ouders en leerlingen. 

Oudergroep 

Op verschillende momenten tijdens het schooljaar komen de ouders samen met het schoolteam. Tijdens deze vergaderingen denken ze actief na over de werking van de school. Dit is ook het moment om informatie te delen. Tot slot maken de ouders ook afspraken over hoe ze de school kunnen ondersteunen of helpen. 

Alle ouders van Villa Stuivenberg zijn welkom. De data van onze vergaderingen worden bij de start van het schooljaar vastgelegd. De school bezorgt alle ouders hiervoor een uitnodiging. 

Meer info nodig? Spreek gerust iemand van de oudergroep aan. 

Twee leerkrachten bespreken iets.

Leerlingenraad 

In Villa Stuivenberg worden de leerlingen mee betrokken bij het beleid van de school. Een groep kinderen uit alle klassen praten samen over dingen die in de school gebeuren. De samenwerking verloopt democratisch: iedereen is gelijk, iedereen mag voorstellen doen en iedereen mag mee beslissen. Alles is bespreekbaar, maar niet alles kan. Dankzij deze participatie wordt de school nog leuker én boeiender. 

Wil je meer info over leerlingenraden of “leerlingenparticipatie”?  

Lees dan hier de brochure van het kinderrechtencommissariaat. 

Leerlingen zitten in een kring bij de leerlingenraad van Villa Stuivenberg.