Alle klassen krijgen wekelijks drie lesuren lichamelijke opvoeding.
Eén uur wordt gegeven door de klasleerkracht, de twee andere door juf Elfi, juf Jolien of meester Philippe, onze turnleerkrachten.
De leerlingen krijgen vanaf derde kleuterklas regelmatig zwemles.

Extra sportactiviteiten

Jaarlijks wordt er voor de hele school een sportdag georganiseerd.
Dan trekken leerlingen en leerkrachten er samen op uit voor een hele dag sport en spel.

Wij organiseren ook regelmatig andere sportieve activiteiten zoals ijsschaatsen.

Naschoolse sport

Op woensdag organiseren wij samen met SVS vaak sportactiviteiten zoals netbaltornooi, voetbaltornooi, scholencross, … in Park Spoor Noord.

Meester en leerling in de turnzaal van Villa Stuivenberg.